Newyddion Diwydiant

Effaith pellter drws garej.

2021-10-20
1. Pŵer trosglwyddo: po fwyaf yw'r pŵer trosglwyddo, yr hiraf yw'r pellter, ond mae'r defnydd pŵer yn fawr, ac mae'n hawdd achosi ymyrraeth;
2. Derbyn sensitifrwydd: mae sensitifrwydd derbyn y derbynnydd yn cael ei wella, a chynyddir y pellter rheoli o bell, ond mae'n hawdd ymyrryd ac achosi camweithrediad neu allan o reolaeth;
3. Antena: Mae'n mabwysiadu antenâu llinol, ac maent yn gyfochrog â'i gilydd, ac mae'r pellter rheoli o bell yn hir, ond mae'n meddiannu gofod mawr. Wrth ei ddefnyddio, gall yr antena gael ei estyn a'i sythu i gynyddu'r pellter rheoli o bell;
4. Uchder: Po uchaf yw'r antena, yr hiraf yw'r pellter rheoli o bell, ond yn ddarostyngedig i amodau gwrthrychol;

5. Blocio: Mae'r teclyn rheoli o bell di-wifr a ddefnyddir yn defnyddio'r band amledd UHF a bennir gan y wlad. Mae ei nodweddion lluosogi yn debyg i nodweddion goleuni. Mae'n ymledu mewn llinell syth ac mae ganddo ddiffreithiant bach. Os oes wal rhwng y trosglwyddydd a'r derbynnydd, bydd y pellter rheoli o bell yn cael ei leihau'n fawr. Os caiff ei atgyfnerthu Mae effaith y wal goncrit hyd yn oed yn waeth oherwydd bod y dargludydd yn amsugno tonnau trydan.