Newyddion Diwydiant

Swyddogaeth gudd y teclyn rheoli o bell.

2021-10-20
1. Swyddogaeth helpu
Fel arfer mae patrwm corn ar allwedd y car. Nid yw llawer o bobl yn gwybod beth mae'r swyddogaeth hon yn ei wneud. Mewn gwirionedd, mae ganddo sawl swyddogaeth. Y cyntaf yw'r swyddogaeth gymorth. Os gwelwch fod rhywun yn dinistrio'ch cerbyd. Gallwch wasgu'r botwm hwn ar yr adeg hon. Anfonwch signal larwm allan. Os dewch chi o hyd i berson drwg, gallwch hefyd wasgu'r botwm hwn i ffonio'r heddlu am help, lle gallwch chi gael help yn llwyddiannus gan eraill o'ch cwmpas. Weithiau gall achub bywydau a lleihau anafiadau damweiniol.

2. Diffoddwch ffenestri'r car ar ôl eu diffodd
Ar ôl stopio’r car a diffodd yr injan, darganfyddais fod y ffenestri wedi anghofio cau. Mae llawer o yrwyr yn gwybod ail-danio a chau'r ffenestri yn unig. Mewn gwirionedd, gall llawer o fodelau gau'r ffenestri trwy wasgu a dal y botwm agos ar yr allwedd rheoli o bell! Wrth gwrs, os nad oes gan eich cerbyd y swyddogaeth hon, gallwch osod codwr awtomatig, y gellir ei wireddu hefyd trwy reoli allwedd y car o bell.

3. Dewch o hyd i gar yn y maes parcio
Dewch o hyd i swyddogaeth car Os yw'ch car yn y maes parcio ac na allwch ddod o hyd i'r man parcio am ychydig, gallwch wasgu'r botwm tebyg i gorn neu'r botwm cloi i glywed sain y car yn glir. Mae hyn yn eich helpu i ddod o hyd i'r car yn gyflymach.

4. Agorwch y gefnffordd yn awtomatig
Mae botwm ar gyfer agor y gefnffordd ar allwedd rheoli o bell y car. Pwyswch y botwm datgloi ar gyfer y gefnffordd yn hir (mewn rhai ceir, cliciwch ddwywaith), bydd y gefnffordd yn popio i fyny yn awtomatig! Os ydych chi'n digwydd bod gennych fagiau mawr neu fach yn eich llaw, gwasgwch allwedd y car yn ysgafn a bydd y gefnffordd yn agor, sy'n gyfleus iawn! Mae yna sefyllfa arbennig hefyd. Peidiwch â bod ofn 10,000, ond rhag ofn, os byddwch chi'n dod ar draws car yn cwympo i'r dŵr, damwain car, ac na ellir agor y drws, gallwch wasgu'r botwm hwn i agor y gefnffordd i ddianc.

5. Agorwch y ffenestr o bell
Mae'r swyddogaeth hon yn arbennig o ymarferol yn yr haf. Gall afradu gwres i'r car sydd wedi bod yn agored i'r haul poeth cyn mynd ar y car! Dewch i roi cynnig ar allwedd eich car, pwyso a dal y botwm datgloi am ychydig eiliadau, a fydd pob un o'r 4 ffenestr yn agor?

6. Dim ond agor drws y cab

Mewn rhai ceir, gallwch agor drws y cab trwy wasgu'r allwedd rheoli o bell i agor y drws; bydd ei wasgu ddwywaith yn agor pob un o'r 4 drws. Yn benodol, os oes gan eich car swyddogaeth o'r fath, gallwch ymgynghori â'r siop 4S; os felly, ewch i'r gosodiadau a ffoniwch y swyddogaeth.