Newyddion Diwydiant

Dull codio drws y garej o bell

2021-11-11
Mae dau fath o ddulliau codio(drws garej o bell)a ddefnyddir yn gyffredin mewn teclyn rheoli o bell radio, sef cod sefydlog a chod rholio. Mae cod rholio yn gynnyrch wedi'i uwchraddio o god sefydlog. Defnyddir dull codio treigl bob amser gyda gofynion cyfrinachedd.

Mae gan y dull codio cod treigl y manteision canlynol:(g drws o bell)
1. Cyfrinachedd cryf, newid y cod yn awtomatig ar ôl pob lansiad, ac ni all eraill ddefnyddio'r "synhwyrydd cod" i gael y cod cyfeiriad;(drws garej o bell)

2. Mae'r gallu codio yn fawr, mae nifer y codau cyfeiriad yn fwy na 100000 o grwpiau, ac mae'r tebygolrwydd o "god dyblyg" yn cael ei ddefnyddio yn fach iawn;(drws garej o bell)

3. Mae'n hawdd ei godio, mae gan y cod rholio swyddogaeth dysgu a storio, nid oes angen iddo ddefnyddio haearn sodro, gall godio ar safle'r defnyddiwr, a gall derbynnydd ddysgu hyd at 14 o drosglwyddyddion gwahanol, sydd ag uchel graddfa hyblygrwydd wrth ei ddefnyddio;(drws garej o bell)

4. Mae'r cod gwall yn fach. Oherwydd manteision codio, mae gweithred gwall y derbynnydd pan nad yw'n derbyn y cod lleol bron yn sero.(drws garej o bell)

Dim ond 6561 yw gallu codio codau sefydlog, ac mae'r tebygolrwydd o godau ailadroddus yn uchel iawn. Gellir gweld ei werth codio trwy gysylltiad solder ar y cyd neu ei gael gan "cod atalydd" ar y safle defnydd. Felly, nid oes ganddo gyfrinachedd. Fe'i defnyddir yn bennaf ar adegau gyda gofynion cyfrinachedd isel. Oherwydd ei bris isel, fe'i defnyddiwyd yn helaeth hefyd.(drws garej o bell)