Newyddion Diwydiant

Beth allwch chi ei wneud pe byddech chi'n colli drws y garej o bell

2021-11-12
A all ydrws garej o bellrheolaeth fod â chyfarpar?
Ar gyfer y cwestiwn hwn, yr ateb yw y gellir ei gyfateb. Sicrhewch eich bod yn dawel eich meddwl. Yn gyffredinol, pan ddewiswch dŷ i symud i mewn, mae gan wneuthurwr drws garej berthynas gydweithredol â'r eiddo. Felly, os collir rheolaeth bell drws y garej drydan neu os na ellir parhau i gael ei ddefnyddio, gan arwain at anghyfleustra mawr i fywyd a theithio, gallwch ddod o hyd i'r eiddo yn uniongyrchol a gofyn i'r eiddo helpu i gysylltu â gwneuthurwr drws y garej. Yn gyffredinol, mae gweithgynhyrchwyr yn gwybod sut i gael gwared ar god y garej wreiddiol ac yna rhoi cod newydd yn ei le i gwsmeriaid ei ddefnyddio. Yn y broses hon, maent fel arfer yn mynd i mewn i raglen pencadlys rheoli o bell y garej gyda rheolaeth bell drws garej newydd ac yn dechrau datgodio. Ar ôl datgodio, maen nhw'n dechrau newid i god newydd.

Sut i arfogi'rdrws garej o bellrheolaeth?
Mae yna lawer o ffyrdd i ffurfweddu teclyn rheoli o bell drws y garej. Byddaf yn cyflwyno dau ddull yma. Y dull cyntaf yw dod o hyd i wneuthurwr drws y garej, esbonio'r sefyllfa iddyn nhw, a darparu deunyddiau perthnasol i chi ar gyfer prynu drws eu garej. Yn gyffredinol, bydd gwneuthurwr drws y garej yn disodli set newydd o reolaeth bell a throsglwyddydd drws garej.