Newyddion Diwydiant

Swyddogaeth y system cartref craff

2021-11-06
System cartref craffyn fath o amgylchedd byw i bobl. Mae'n preswylio fel y platfform ac mae ganddo system gartref glyfar i wireddu bywyd teuluol mwy diogel, arbed ynni, deallus, cyfleus a chyffyrddus. Cymerwch y breswylfa fel y platfform, integreiddiwch y cyfleusterau sy'n gysylltiedig â bywyd cartref trwy ddefnyddio technoleg ceblau generig, technoleg cyfathrebu rhwydwaith, cynllun dylunio system cartref craff, technoleg atal diogelwch, technoleg rheoli awtomatig a thechnoleg sain a fideo, adeiladu system reoli effeithlon ar gyfer cyfleusterau preswyl a materion amserlen teulu, a gwella diogelwch, cyfleustra, cysur a chelfyddiaeth y cartref, A chyflawni amgylchedd byw sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd ac sy'n arbed ynni.

System cartref craffyn caniatáu ichi fwynhau bywyd yn hawdd. Pan fyddwch oddi cartref, gallwch reoli eich systemau deallus cartref o bell trwy'r ffôn a'r cyfrifiadur, fel troi'r cyflyrydd aer a'r gwresogydd dŵr ymlaen llaw ar y ffordd adref; Pan fyddwch chi'n agor y drws gartref, gyda chymorth magnet drws neu synhwyrydd is-goch, bydd y system yn troi golau'r eil ymlaen yn awtomatig, yn agor clo'r drws yn electronig, yn tynnu'r diogelwch, ac yn troi'r lampau goleuo a'r llenni gartref i'w croesawu ti yn ôl; Gartref, gallwch reoli pob math o offer trydanol yn yr ystafell yn hawdd trwy ddefnyddio'r teclyn rheoli o bell. Gallwch ddewis yr olygfa goleuadau rhagosodedig trwy'r system goleuadau deallus i greu astudiaeth gyffyrddus a thawel wrth ddarllen; Creu awyrgylch goleuo rhamantus yn yr ystafell wely ... Hyn i gyd, gall y perchennog eistedd ar y soffa a gweithredu'n bwyllog. Gall rheolwr reoli popeth yn y cartref o bell, fel tynnu llenni, gollwng dŵr i'r baddon a chynhesu'n awtomatig, addasu tymheredd y dŵr, ac addasu cyflwr llenni, goleuadau a sain; Mae gan y gegin ffôn fideo. Gallwch ateb a gwneud galwadau neu wirio'r ymwelwyr wrth y drws wrth goginio; Wrth weithio yn y cwmni, gellir arddangos y sefyllfa gartref hefyd ar gyfrifiadur y swyddfa neu ffôn symudol i'w gweld ar unrhyw adeg; Mae gan y peiriant drws y swyddogaeth o dynnu lluniau. Os oes ymwelwyr pan nad oes unrhyw un gartref, bydd y system yn tynnu lluniau i chi eu holi.