Newyddion Diwydiant

Nodwedd y cartref craff

2021-11-08
1. Sefydlu system platfform cartref craff trwy borth cartref a'i feddalwedd system(cartref craff)
Porth cartref yw rhan greiddiol LAN cartref craff. Yn bennaf mae'n cwblhau'r trosi a'r rhannu gwybodaeth rhwng amrywiol brotocolau cyfathrebu rhwydwaith mewnol cartref, yn ogystal â'r swyddogaeth cyfnewid data gyda rhwydwaith cyfathrebu allanol. Ar yr un pryd, mae'r porth hefyd yn gyfrifol am reoli a rheoli dyfeisiau deallus gartref.

2. Llwyfan unedig(cartref craff)
Gyda thechnoleg gyfrifiadurol, technoleg microelectroneg a thechnoleg cyfathrebu, mae'r derfynell ddeallus cartref yn integreiddio holl swyddogaethau deallusrwydd cartref, fel bod y cartref craff wedi'i adeiladu ar blatfform unedig. Yn gyntaf, gwireddir y rhyngweithio data rhwng y rhwydwaith mewnol cartref a'r rhwydwaith allanol; Yn ail, mae hefyd angen sicrhau y gellir cydnabod y cyfarwyddiadau a drosglwyddir trwy'r rhwydwaith fel cyfarwyddiadau cyfreithiol, yn hytrach nag ymyrraeth anghyfreithlon "hacwyr". Felly, mae terfynell deallus cartref nid yn unig yn ganolbwynt cludo gwybodaeth deuluol, ond hefyd yn "amddiffynwr" teulu gwybodaeth.

3. Gwireddu rhyng-gysylltiad ag offer cartref trwy fodiwl ehangu allanol(cartref craff)
Er mwyn gwireddu swyddogaethau rheoli canolog a rheoli o bell offer cartref, mae'r porth deallus cartref yn rheoli offer cartref neu ddyfeisiau goleuo gyda chymorth modiwlau ehangu allanol mewn modd gwifrau neu ddi-wifr yn unol â phrotocol cyfathrebu penodol.

4. Cymhwyso system wreiddio(cartref craff)
Yn y gorffennol, roedd mwyafrif helaeth y terfynellau deallus yn y cartref yn cael eu rheoli gan ficrogyfrifiadur sglodion sengl. Gyda'r cynnydd mewn swyddogaethau newydd a gwella perfformiad, mae'r system weithredu wedi'i hymgorffori â swyddogaeth rhwydwaith a rhaglen feddalwedd reoli microgyfrifiadur sglodion sengl sydd â gallu prosesu wedi'i wella'n fawr yn cael eu haddasu yn unol â hynny er mwyn eu cyfuno'n organig i mewn i system wreiddio gyflawn.