Newyddion Diwydiant

Tuedd datblygu'r cartref craff

2021-11-09
Cod rheoli amgylcheddol a diogelwch(cartref craff)
Pwrpas adeiladu cartref craff ei hun yw darparu amgylchedd byw diogel a chyffyrddus i bobl. Fodd bynnag, mae'r system gartref ddeallus bresennol yn dangos llawer o ddiffygion yn yr agwedd hon, oherwydd mae'n anochel y bydd datblygu cartref craff yn y dyfodol yn gwneud gwaith gwella yn yr agwedd hon, ac yn rhedeg y cysyniad hwn trwy'r holl systemau ym mywyd y cartref, megis offer clyweled. Rheoli tymheredd, rheoli diogelwch, ac ati yn hyn o beth, dylem hefyd gwblhau tasgau rheolaeth bell a chanoledig, er mwyn sicrhau bod bywyd cyfan y cartref yn adlewyrchu nodweddion mwy o ddyneiddiad.

Cymhwyso technoleg newydd mewn meysydd newydd(cartref craff)
Yn y broses ddatblygu o gartref craff yn y dyfodol, er mwyn addasu i'r sefyllfa ddatblygu bryd hynny, mae'n sicr o integreiddio â thechnolegau newydd nad ydynt wedi'u cyfuno ag ef. Bydd datblygiad blin technolegau cyfathrebu newydd fel IPv6 yn chwarae rhan bwysig wrth ei hyrwyddo, a bydd rheoli cartref craff yn sbarduno tuedd newydd yn natblygiad y diwydiant TG; Yn ogystal, ar ôl gwella'r system cartref craff, gellir ei chymhwyso mewn awyrgylch fasnachol, er mwyn ehangu cwmpas ei chymhwysiad. Bydd y sefyllfa hon yn arwain at ehangu'r farchnad cartrefi craff ar raddfa fawr.

Wedi'i gyfuno â grid craff(cartref craff)
Yn Tsieina, mae gan adeiladu grid craff ei anghenion sylfaenol. Bydd yn darparu cyfleusterau a gwasanaethau deallus amrywiol ar gyfer y tŷ cyfan. Yn y broses o ddarparu gwasanaethau ar gyfer pŵer, gall hefyd ffurfio effaith dreiddiad ar y rhwydwaith cartrefi craff. Os yw defnyddwyr sy'n defnyddio grid craff hefyd yn mwynhau gwasanaethau cartref craff, Yna ei alw yw y gellir sefydlu cyfathrebu agos effeithiol rhwng y ddau, a gellir cynnal y rheolaeth wirioneddol ac effeithiol ar ôl cynllunio cyffredinol amrywiol wybodaeth ynghyd â smart cartref a grid craff.