Newyddion Diwydiant

Problem bresennol y cartref craff

2021-11-09
(1) Datblygu safonau ar gyfercartrefi craff. Hanfod yr anghydfod safonol yw'r anghydfod yn y farchnad. Flynyddoedd lawer yn ôl, roedd gan wledydd datblygedig gysyniad a safon cartref craff. Bryd hynny, roedd y safon yn canolbwyntio ar ddiogelwch. Gyda datblygiad technoleg cyfathrebu a thechnoleg rhwydwaith, roedd gan y diwydiant adeiladu traddodiadol a'i ddiwydiant integreiddiad dwfn, a gellid datblygu'r cysyniad o gartref craff yn wirioneddol. Mae amgylchedd byw Tsieina yn wahanol i amgylchedd gwledydd datblygedig. Mae gan gysyniad Tsieina o gymuned ddeallus a'i safonau gweithredu nodweddion Tsieineaidd cryf. Ar ôl mynediad Tsieina i WTO, mae rheolaeth diwydiant Tsieina yn unol â safonau rhyngwladol, gan gymryd cymdeithasau diwydiant fel yr arweinydd i hyrwyddo'r broses safoni, a chryfhau rheolaeth y diwydiant fydd y ffocws yn y dyfodol.

(2) Safoni cynnyrchy cartref craff- yr unig ffordd ar gyfer datblygu'r diwydiant.
Ar hyn o bryd, mae yna lawer o gynhyrchion system reoli deallus yn y cartref yn Tsieina. Amcangyfrifir bod cannoedd o amrywiaethau, yn amrywio o gwmnïau bach gyda thri neu bump o bobl i fentrau sy'n eiddo i'r wladwriaeth gyda miloedd o bobl. Mae rhai pobl yn ymwneud ag Ymchwil a Datblygu a chynhyrchu cynhyrchion cartref deallus. O ganlyniad, mae cannoedd o safonau anghydnaws wedi dod i'r amlwg yn Tsieina. Hyd yn hyn, nid oes unrhyw gynnyrch system reoli ddeallus cartref a all feddiannu 10% o'r farchnad ddomestig. Gyda dwysáu cystadleuaeth y farchnad, bydd y mwyafrif o fentrau bach a chanolig yn cael eu gorfodi i dynnu'n ôl o'r farchnad hon, ond ni fydd gan eu cynhyrchion sydd wedi'u gosod mewn cymunedau lleol unrhyw rannau sbâr ar gyfer cynnal a chadw. Wrth gwrs, mae'r dioddefwyr yn berchnogion neu'n ddefnyddwyr. Bydd hon yn olygfa ofnadwy iawn. Gellir gweld mai hyrwyddo'r broses safoni yw'r unig ffordd a'r dasg frys i'r diwydiant deallus.

(3) Personoliy cartref craff- bywyd system reoli ddeallus cartref.
Yn y modd o fywyd cyhoeddus, bywyd cartref yw'r mwyaf personol. Ni allwn gytuno ar fywyd teuluol pawb gyda rhaglen safonol, ond ni allwn ond addasu iddi. Mae hyn yn penderfynu mai personoli yw bywyd system reoli ddeallus cartref.

(4) Offer cartref oy cartref craff- cyfeiriad datblygu system reoli deallus y cartref.
Mae rhai cynhyrchion rheoli deallus cartref wedi dod yn offer cartref, ac mae rhai yn dod yn offer cartref. Mae'r "offer rhwydwaith" a lansiwyd ganddo gan wneuthurwyr a gweithgynhyrchwyr offer cartref yn gynnyrch y cyfuniad o offer rhwydwaith ac offer cartref.