Newyddion Diwydiant

Cyflwyno drws y garej o bell

2021-11-11

Y garej(drws garej remoteï¼ ‰wedi'i rannu'n bennaf yn teclyn rheoli o bell, sefydlu, trydan a llaw, a drws y garej o bell yw'r ddyfais i reoli agor a chau drws y garej o bell. A siarad yn gyffredinol,drws y garej yn anghysbellfel arfer yn mabwysiadu'r rheolydd o bell radio yn y rheolydd o bell yn hytrach na'r rheolydd anghysbell is-goch, oherwydd o'i gymharu â'r rheolydd anghysbell is-goch a ddefnyddir yn aml mewn offer cartref, mae gan y rheolydd o bell radio y manteision canlynol.Y rheolydd anghysbell radioyn defnyddio tonnau radio i drosglwyddo signalau rheoli. Ei nodweddion yw cyfeiriadedd, dim rheolaeth "wyneb yn wyneb" a phellter hir (hyd at ddegau o fetrau, neu hyd yn oed sawl cilometr) ac yn agored i ymyrraeth electromagnetig. Mae'n hawdd defnyddio'r rheolydd o bell radio yn y caeau sydd angen treiddiad pellter hir neu reolaeth nad yw'n gyfeiriadol, megis rheolaeth bell drws garej, rheolaeth ddiwydiannol, ac ati.